FANDOM


Daxiatitan – rodzaj olbrzymiego zauropoda z grupy tytanozaurów (Titanosauria) żyjącego we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Azji. Jego szczątki odnaleziono w osadach grupy Hekou w południowo-wschodniej części basenu Lanzhou na terenie prowincji Gansu w Chinach. Został opisany w 2008 przez You i współpracowników w oparciu o niekompletny szkielet (GSLTZP03–001) obejmujący dziesięć kręgów szyjnych, dziesięć grzbietowych i dwa kaudalne, a także prawe: łopatkę, kość kruczą oraz kość udową. Obejmuje jeden gatunek – Daxiatitan binglingi. Jego nazwa pochodzi od chińskiego słowa Daxia (odgałęzienie Huang He w pobliżu którego odnaleziono skamieniałości) oraz greckiego titan (bóg przedolimpijski w mitologii greckiej)[1][2].

Rozmiary kręgów szyjnych Daxiatitan pozwalają oszacować długość szyi na około 12 metrów. Długość całego zwierzęcia wynosiła co najmniej 30 metrów. Budowa kości udowych dowodzi, że Daxiatitan poruszał się z bardziej niż inne zauropody rozstawionymi na boki kończynami. Analizy kladystyczne wykazały, iż jest bazalnym przedstawicielem tytanozaurów[1][2] (definiowanych przez Upchurcha i współpracowników (2004) jako przedstawiciele Titanosauriformes bliżej spokrewnieni z saltazaurem niż z brachiozaurem[3]).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.